CoolLine®-tuotteet mitoitetaan vakio-olosuhteissa CoolLine®-tuotteiden valmistajien mitoitusohjelmilla. Nestejäähdyttimien esitteiden suoritusarvot on mitoitettu seuraavasti: etyleeniglykoli 35 %, tuleva-/paluuneste 42/36°C, nesteen painehäviö max. 60 kPa, tuleva ilma 30°C.

Lisävarusteet voidaan valita kohteen tarpeiden mukaan. Katso Lisävarusteet >>

H-mallin nestejäähdyttimet pieniin ja keskisuuriin kohteisiin.
Teholuokat 50–650 kW.
V-mallin nestejäähdyttimet suuriin kohteisiin.
Teholuokat 150–1100 kW.
½ V-mallin nestejäähdyttimet esim. arkkitehtuurisesti
tai tilankäytöllisesti haastaviin kohteisiin.
Teholuokat 100–550 kW.
SG H-mallin pienet nestejäähdyttimet 350 mm, 500 mm
ja 630 mm puhallinhalkaisijoilla.
Teholuokat 5–170 kW.
Puhallinhalkaisijat 800 mm, 900 mm ja 1000 mm.
Teholuokat 30-550 kW.

CoolLine®+ -tuotteet kattavat ilmajäähdytteiset nestejäähdyttimet ja lauhduttimet sekä höyrystimet ja ilmanjäähdyttimet.
Teholuokat 0,5–1700 kW.