Asiakkaan tarpeiden huomioon ottaminen on toimintamme perusta. Ratkaisemme asiakastarpeet huomioiden laitteiden energiatehokkuuden ja muut ympäristövaikutukset, kuten äänitason.

CooLine®-tuotteiden valmistajien laajat lamellirakenne- ja puhallinvaihtoehdot sekä laatujärjestelmät yhdessä asiakasrajapinnan tarpeiden tarkalla tuntemisella, antavat meille erinomaiset mahdollisuudet toimittaa aina paras ja energiatehokkain laiteratkaisu.

Laitteiden perusvalinta on tärkeä osa energiatehokkuutta

  • Lamellielementin suuri lämmönsiirtopinta-ala lisää yleensä aina lämmönsiirtimen energiatehokkuutta.
  • Puhaltimien alhainen äänitaso poistaa äänisaastetta ja pienentää energiankulutusta.

Myös puhaltimien ja puhallinohjauksen valinnalla on ratkaiseva merkitys energiankulutukseen.

Energiataloudellisuuteen päästään säätämällä kaikkien puhaltimien ilmamäärää yhtäaikaisesti jäähdytystehontarpeen mukaan, jolloin lämmönsiirtimen koko lämmönsiirtopinta-alaa hyödynnetään tehokkaasti.

 

Tuotannon tehokas hyödyntäminen on hyvä ympäristöteko.

Cooltrade on ottanut tavoitteekseen tuottaa monipuolisia, laadukkaita CoolLine®-tuotteita hyödyntämällä Suomessa ja maailmalla olevaa vapaata lamellipatteri kapasiteettia solmimalla valmistussopimuksia laadukkaiden laitevalmistajien kanssa. Tämä toimintamalli antaa mahdollisuuden käyttää monipuolisia tuoteratkaisuja ja optimoituja lämmönsiirrinrakenteita.

Energiatehokkaiden tuotteiden kehittäminen on haaste, johon panostamme tulevaisuudessa yhä voimakkaammin.

Kaikki tämä, sekä tarkka loppudokumentaatio takaavat asiakkaalle turvallisen, ympäristövaatimukset täyttävän toteutuksen ja käyttövarmuuden vuosiksi eteenpäin.